Våra Värderingar

Värderingar…

 • Tillsammans skapar vi verksamhet utifrån dina och era drömmar, önskemål och idéer.
 • Vi ställer gärna upp hjälper gärna till med att ge tips om vart man kan söka pengar för att genomföra olika verksamheter och starta kanske egen förening etc.

Vi lovar

 • Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö
 • Att vara en mötesplats för områdets ungdomar mellan 13-19 år.
 • Att kontakta föräldrar eller andra berörda om vi påträffar ungdomar påverkade av droger
 • Aktivt arbeta för att ge ungdomar goda värderingar med respekt för för sig själv och för andra

Ditt ansvar

 • Vi förväntar oss att du som besökare respekterar våra ordningsregler. Vi ser gärna att du kommer med feedback till personalen i vår verksamhet

Vi har nolltolerans mot

 • Alkohol, droger,
 • Hot och våld
 • Ovårdat språk
 • Mobbning, rasism, sexuella trakasserier och andra negativa handlingar