Personal

 

 

 Vi lovar

  • Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö
  • Att vara en mötesplats för områdets ungdomar mellan 12-19 år.
  • Att kontakta föräldrar eller andra berörda om vi påträffar ungdomar påverkade av droger
  • Aktivt arbeta för att ge ungdomar goda värderingar med respekt för för sig själv och för andra

 

 

Elizabeth Orre, Enhetschef

Tel: 070- 210 79 22

Kent

Kent Nygren, Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24

Janne

Jan Lindgren. Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24

Mikael Chruzander, Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24
Malin

Mailn Widén, Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24

Fritids Nacksta (LSS) 060-192540

Gunilla Johansson, Fritidsledare

Tel: 060- 19 25 24
Fritids Nacksta (LSS) 060-192540

 

Zara Eriksson, Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24

 

 

 

Vi har nolltolerans mot

  • Alkohol, droger,
  • Hot och våld
  • Ovårdat språk
  • Mobbning, rasism, sexuella trakasserier och andra negativa handlingar