Föräldrar

 Hej förälder

 • Kom och hälsa på! Vi bjuder på kaffe
 • Ring gärna om det är något Ni undrar över. 060 – 19 25 24
 • Vad vill Ni föräldrar att vi ska ha för aktiviteter på Nackstas Fritidsgård?
 • Hur vill Ni att vi agerar när någonting händer ( mobbing, alkohol) ?
 • Kontakta oss gärna här! Med eventuella frågor eller funderingar

Blandade surftips

 • Föräldrarmottagningen  Behöver du prata med någon utomstående om ditt föräldraskap och ditt barn då är du välkommen till Sundsvalls kommuns föräldramottagning.
 • Vuxna på stan  Vi har fina ungdomar i Sundsvall! De behöver vårt vuxenstöd. Genom att Du deltar i nattvandring ökar vi tryggheten för dem när de vistas på stan.
 • Surfa Lugnt  Sida för dig som vill
  – lära dig mer om vad barn och ungdomar gör på nätet
  – få tips och råd om säkerhet på Internet
 • Mediarådet  Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med frågor om mediepåverkan och barns och ungas mediesituation, med syfte att minska riskerna för skadlig påverkan.
 • Sundsvalls kommun  Sundsvalls kommuns egen hemsida där du lätt kan hitta alla förvaltningar och komma i kontakt med politiker och tjänstemän.
 • Rättegångsskolan  Om du har utsatts för brott står du troligen inför en ovan situation som kan göra dig orolig och osäker. Det kan vara svårt att veta vart du ska vända dig för att få stöd och för att få svar på dina frågor.