Nacksta fritidsgård

SOMMARLOVET 2019

17 juni. Anmälningsdag på aktiviteter!
Nacksta fritidsgård är öppen 17.00-19.00 för hjälp med anmälan till och information om sommarens aktiviteter 17 juni-9 augusti.

17-19 juni. Robinsonläger i Lögdö Vildmark
Var med i den stora utmaningen tillsammans med dina kompisar och tävla mot andra! Vi kommer sova över i två nätter. Under dagen är det olika utmaningar och på kvällarna njuta vi av den mysiga stämningen. 8 platser finns. Anmäl dig senast 12 juni!

24 juni. Anmälningsdag för aktiviteter!
Nacksta fritidsgård är öppen 17.00-19.00 för hjälp med anmälan till och information om sommarens aktiviteter 17 juni-9 augusti.

24-26 juni. Robinsonläger i Lögdö Vildmark
Var med i den stora utmaningen tillsammans med dina kompisar och tävla mot andra! Vi kommer sova över i två nätter. Under dagen är det olika utmaningar och på kvällarna njuta vi av den mysiga stämningen. 8 platser finns. Anmäl dig senast 17 juni!

8-12 juli. Spontanaktiviteter dagtid
Information om vilka aktiviteter vilka dagar och tider läggs ut på sociala medier; Facebook Nacksta fritidsgård & Instagram @nackstagarden. Antal platser: 7. Kom med dina förslag på aktiviteter! Anmäl dig senast 24 juni!

8-12 juli. Sommarskoj för barn & föräldrar 8-10 år
Kom och delta i roliga, samarbetsövande och enkla aktiviteter. Vi spelar fotboll, brännboll, golf, spelar sällskapsspel, lär oss samarbeta i olika övningar, badar på Nackstabadet och en och annan överraskning! Antal platser för barn: 10. Anmäl dig senast 24 juni!

15-19 juli. Spontanaktiviteter dagtid
Information om vilka aktiviteter, vilka dagar och tider läggs ut på sociala medier; Facebook Nacksta fritidsgård & Instagram @nackstagarden. Antal platser: 7. Kom med dina förslag på aktiviteter! Anmäl dig senast 24 juni!

15-19 juli. Sommarskoj för barn & föräldrar 11-13 år
Kom och delta i roliga, samarbetsövande och enkla aktiviteter. Vi spelar fotboll, brännboll, golf, spelar sällskapsspel, lär oss samarbeta i olika övningar, badar på Nackstabadet och en och annan överraskning! Antal platser för barn: 10. Anmäl dig senast 24 juni!

22-24 juli. Tjejläger 13-18 år i Lögdö
Vi åker till Lögdö Vildmark för två övernattningar. Vi lever friluftsliv, paddlar, simmar, badar, gör upp eld, fiskar. Antal platser: 5. Anmäl dig senast 24 juni!

29 juli-2 augusti. Sommarskoj ungdomar 13-15 år
Kom och delta i roliga, samarbetsövande och enkla aktiviteter. Vi spelar fotboll, brännboll, golf, spelar sällskapsspel, lär oss samarbeta i olika övningar, badar på Nackstabadet och en och annan överraskning! Antal platser: 12. Anmäl dig senast 24 juni!

5-9 augusti. Sommarskoj ungdomar 13-15 år
Kom och delta i roliga, samarbetsövande och enkla aktiviteter. Vi spelar fotboll, brännboll, golf, spelar sällskapsspel, lär oss samarbeta i olika övningar, badar på Nackstabadet och en och annan överraskning! Antal platser: 12. Anmäl dig senast 24 juni!

6-9 augusti. Fjällvandring
Vi går från Kläppen mot Helags vidare mot Sylarna och sista dagen mot Storulvån där det blir avfärd hem igen mot Sundsvall. Antal platser: 2. Anmäl dig senast 8 juni på adress: simplesignup.se/event/152521

8 augusti. Anmälningsdag för aktiviteter!
Nacksta fritidsgård är öppen 18.00-21.00 för hjälp med anmälan till och information om sommarens aktiviteter 12-16 augusti.

12-16 augusti. Spontanaktiviteter dagtid
Information om vilka aktiviteter, vilka dagar och tider läggs ut på sociala medier; Facebook Nacksta fritidsgård & Instagram @nackstagarden. Antal platser: 7. Kom med dina förslag på aktiviteter! Anmäl dig senast 8 augusti!


INFORMATION

Nacksta Fritidsgård är en attraktiv mötesplats för områdets ungdomar. Vi vill under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars möten.
Fritidsgården erbjuder både fast och spontan verksamhet för ungdomar från årskurs 6 eller 12 år till höstterminen det år du fyller 19. Verksamheten är drogfri.

Alla fritidsgårdar i Sundsvalls kommun blir HBTQ-certifierade under våren 2019. Att bli certifierad verksamhet innebär att:

  1. personal som arbetar på Sundsvalls kommuns fritidsgårdar har ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer
  2. fritidsgården har påbörjat sitt förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv.

ALLA är välkomna till oss!
ALLA=oavsett Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder

Vad är HBTQ?

ÖPPETTIDER

Måndag: 17.30-21.30 (Öppet för enbart tjejer som går i åk 6/13 år till och med den dag du fyller 19 år.)
Tisdag:  17.30-21.30
Torsdag:  17.30-21.30
Fredag:  17.30-23.30

KONTAKT

Tel fritidsgård: 060-19 25 24
Facebook: Följ oss på Facebook
Instagram: Följ oss på Instagram
Enhetschef: Elisabeth Orre, Tel: 060-19 25 23, 070-210 79 22
Besöksadress: Axvägen 5, Nacksta

Vi hänvisar också till fritidsgårdarnas hemsida på www.ungisundsvall.se

EVENEMANG

  • Sommarlov med Sundsvalls fritidsgårdar

    17 jun 2019 - 16 aug 2019, 00:00 , , Vad händer på din fritidsgård i sommar? Gå in och kolla! […]

  • Ungdomsfesten 2019

    31 aug 2019, 16:00 Himlabadet , Universitetsallén 13, Sundsvall Ungdomsfesten på Himlabadet, årets Kick-Off för ungdomar från årskurs 7 t.o.m. 19 år i Sundsvall. En helkväll fylld med spännande saker…och allt är GRATIS! […]

NYHETER

Qualis

Nacksta fritidsgård granskad och certifierad

Qualils(2)Under 2005 inleddes ett utvecklingsarbete med att utveckla ett Qualiskoncept för fritidsgårdar. Qualis är en modell för kvalitetsgranskning av fritidsgårdar. Den erbjuder en metod för att tillsammans med medarbetarna beskriva var den egna enheten befinner sig på en tänkt utvecklingstrappa. Med denna beskrivning som utgångspunkt kan chefer och medarbetare identifiera vad som behövs för att ta nästa steg i utvecklingen.

Certifieringen görs av granskare som besöker fritidsgården. Före detta besök har personal och ledning besvarat en rad frågor och gjort en självvärdering av verksamheten inom 10 olika områden. Detta kompletteras av enkätundersökningar bland personal och fritidsgårdens besökare. Utvecklingsstegen består av 7 steg, med klara kriterier som anger vad fritidsgården ska klara av för att få ett visst betyg. Våren 2013 blev Nacksta fritidsgård granskad och certifierad.

Mer information finns på www.q-steps.se