Nacksta fritidsgård

INFORMATION

Nacksta Fritidsgård är en attraktiv mötesplats för områdets ungdomar. Vi vill under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars möten.
Fritidsgården erbjuder både fast och spontan verksamhet för ungdomar från årskurs 6 eller 12 år till höstterminen det år du fyller 19. Verksamheten är drogfri.

Alla fritidsgårdar i Sundsvalls kommun blir HBTQ-certifierade under våren 2019. Att bli certifierad verksamhet innebär att:

 1. personal som arbetar på Sundsvalls kommuns fritidsgårdar har ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer
 2. fritidsgården har påbörjat sitt förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv.

ALLA är välkomna till oss!
ALLA=oavsett Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, Ålder

Vad är HBTQ?

ÖPPETTIDER

Måndag: 17.30-21.30 (Öppet för enbart tjejer som går i åk 6/13 år till och med den dag du fyller 19 år.)
Tisdag:  17.30-21.30
Torsdag:  17.30-21.30
Fredag:  17.30-23.30

KONTAKT

Tel fritidsgård: 060-19 25 24
Facebook: Följ oss på Facebook
Instagram: Följ oss på Instagram
Enhetschef: Elisabeth Orre, Tel: 060-19 25 23, 070-210 79 22
Besöksadress: Axvägen 5, Nacksta

Vi hänvisar också till fritidsgårdarnas hemsida på www.ungisundsvall.se

EVENEMANG

 • Nackstakarnevalen 2019

  1 jun 2019, 16:00 Nacksta , Axvägen, Sundsvall Välkommen till oss och Nacksta Karnevalen. Vi firar Mångfald och Glädje! Vi välkomnar två av landets populäraste artister: Mendez & Renida! Program 16.00 Paradorkestern16.15 Nacksta slagverksesemble16.30 Invigning av Nacksta Park16.45 80 körsångare: Sound of Nacksta kören, kören […]

NYHETER

 • Nu är det dags att söka sommarjobb!

  Här finns sommarjobb årskurs 9, som gatuartist, för dig i särskolan, demokratiprojekt 2019 och övriga sommarjobb för dig som är ungdom som är skriven […]

 • Vinterfiske med fritidsgårdarna

  Sundsvalls sportfiskeklubb anordnar tillsammans med Sportfiskarna och Studiefrämjandet vinterfiske för ungdomar 13-21 år inom Fritidsgårdar, Sundsvalls kommun. 24 februari Björköfjärden: Inriktning på pimpelfiske efter abborr […]

Qualis

Nacksta fritidsgård granskad och certifierad

Qualils(2)Under 2005 inleddes ett utvecklingsarbete med att utveckla ett Qualiskoncept för fritidsgårdar. Qualis är en modell för kvalitetsgranskning av fritidsgårdar. Den erbjuder en metod för att tillsammans med medarbetarna beskriva var den egna enheten befinner sig på en tänkt utvecklingstrappa. Med denna beskrivning som utgångspunkt kan chefer och medarbetare identifiera vad som behövs för att ta nästa steg i utvecklingen.

Certifieringen görs av granskare som besöker fritidsgården. Före detta besök har personal och ledning besvarat en rad frågor och gjort en självvärdering av verksamheten inom 10 olika områden. Detta kompletteras av enkätundersökningar bland personal och fritidsgårdens besökare. Utvecklingsstegen består av 7 steg, med klara kriterier som anger vad fritidsgården ska klara av för att få ett visst betyg. Våren 2013 blev Nacksta fritidsgård granskad och certifierad.

Mer information finns på www.q-steps.se