Personal

 Vi lovar

  • Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö
  • Att vara en mötesplats för områdets ungdomar mellan 12-19 år.
  • Att kontakta föräldrar eller andra berörda om vi påträffar ungdomar påverkade av droger
  • Aktivt arbeta för att ge ungdomar goda värderingar med respekt för för sig själv och för andra
Per

Per Backberg, Enhetschef

Tel: 060-19 25 23, 070-190 36 51

Kent

Kent Nygren, Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24

Janne

Jan Lindgren. Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24

  Zara Eriksson, Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24
Malin

Mailn Widén, Fritidsledare

Tel: 060-19 25 24

  Gunilla Johansson, Fritidsledare

 
Tel: 060- 19 25 24
 
 

 

Angelica Arkhall, Fritidsledare                                                                                                                         

Tel: 060-19 25 24

 

 

Vi har nolltolerans mot

  • Alkohol, droger,
  • Hot och våld
  • Ovårdat språk
  • Mobbning, rasism, sexuella trakasserier och andra negativa handlingar

Comments are closed.