Nacksta Fritidsgård

 Nacksta Fritidsgård är en attraktiv mötesplats för områdets ungdomar. Vi vill under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars möten. Fritidsgården erbjuder både fast och spontan verksamhet för ungdomar från årskurs 6 eller 13 år till 18år och 18 till 25år på onsdagar. Verksamheten är drogfri. På fritidsgården finns möjlighet att spela pingis och … Läs mer…